תכניות

 הדירה ומלאי מעודכן


למלאי הדירות
          מלאי דירות            
תוכניות הפרויקט לבניין בניין B
קומה 9

דירה מס' 44

5 חדרים

שטח דירה: 149,78 מ"ר

שטח מרפסת: 17,85 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 45

5,5 חדרים

שטח דירה: 152,7 מ"ר

שטח מרפסת: 25,12 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 46

6 חדרים

שטח דירה: 153,67 מ"ר

שטח מרפסת: 87,11 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 8

דירה מס' 39

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 11,39 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 40

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 10,32 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 41

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 8,66 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 42

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 43

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 17,33 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 7

דירה מס' 34

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 11,39 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 35

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 10,32 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 956,228 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 36

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 8,66 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 37

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 38

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 21,27 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 6

דירה מס' 29

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 11,39 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 30

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 10,32 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 956,228 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 31

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 8,66 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 32

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 33

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 17,33 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 5

דירה מס' 24

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 16,11 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 25

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 10,32 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 956,228 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 26

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 8,66 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 693,296 ש"ח

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 27

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 28

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 21,20 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 4

דירה מס' 19

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 18,54 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 20

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 9,08 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 953,099 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 11,63 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 700,790 ש"ח

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 22

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 23

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 20,78 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,128,942 ש"ח

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3

דירה מס' 14

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 18,54 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 15

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 9,08 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 953,099 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 16

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 11,63 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 700,790 ש"ח

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 18

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 20,78 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,128,942 ש"ח

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2

דירה מס' 9

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח מרפסת: 18,54 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 9,08 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 976,990 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 11,63 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 700,790 ש"ח

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 965,774 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 13

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 20,78 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי
קומה 1

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 106,27 מ"ר

שטח גינה: 37,89 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 6 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 5

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח מרפסת: 9,08 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 953,099 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 6

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 11,63 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 700,790 ש"ח

שטח מחסן: 4 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

שטח דירה: 107,67 מ"ר

שטח מרפסת: 9,57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 991,354 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

5 חדרים

שטח דירה: 123,15 מ"ר

שטח מרפסת: 39,05 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,175,043 ש"ח

שטח מחסן: 7 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0

דירה מס' 1

3 חדרים

שטח דירה: 84,46 מ"ר

שטח מרפסת: 64,96 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 945,546 ש"ח

שטח מחסן: 16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

3 חדרים

שטח דירה: 75,88 מ"ר

שטח מרפסת: 79,65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 874,446 ש"ח

שטח מחסן: 5 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

שטח דירה: 109,74 מ"ר

שטח גינה: 87,72 מ"ר

מספר חניות: 1

שטח מחסן: 8 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

המחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש יולי 2016 שפורסם בתאריך 15/8/16, המחירים עלולים להשתנות ע"פ מדד תשומות הבניה העדכני. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.